informacje zdrowie

Psychologia – co warto o niej wiedzieć

Czym jest psychologia, jak powstała, czym się zajmuje – pytanie dość istotne, zwłaszcza gdy chce się zrozumieć, do czego terapeuta w poradni psychologicznej dąży.

Sam termin psychologia pochodzi z greki i dosłownie oznacza naukę o duszy. Należy jednak pamiętać, że sami Grecy nie znali tej nazwy, a więc jest tworem sztucznym, utworzonym w XVII wieku przez Bretschneidera, redaktora dzieł Melanchtona.

Pomimo że termin powstał w XVII wieku, ludzkość interesowała się psychiką w każdej kulturze, w niemal każdym społeczeństwie. Do pierwszych osób, które miały duży wpływ na powstawanie psychologii jako nauki zaliczyć można przede wszystkim Platona, Arystotelesa czy Kartezjusza oraz św. Augustyna.

Pierwsze próby zastosowania metod doświadczalnych oraz gromadzenie danych empirycznych związanych z psychologią datuje się na XIX wiek. Od tego momentu też nauka ta stale się rozwija, a współczesne nurty psychologiczne bazują na funkcjonalizmie („dlaczego ludzie robią tak a nie inaczej? I po co?”), asocjacjonizmie (kojarzenie) oraz strukturalizmie.

Wracając do nurtów psychologicznych. Można tutaj wymienić wiele z nich, jednakże do najważniejszych należy zaliczyć przede wszystkim gestalt, psychoanalizę, behawioryzm, psychologię poznawczą, humanistyczną, czy ewolucyjną. Wszystkie oczywiście różnią się założeniami oraz koncepcjami.

Zdecydowanie najpopularniejszą formą psychologii znanej większości ludzi jest psychoanaliza. Może nawet bardziej znany jest jej twórca, obecny również w popkulturze Zygmunt Freud.

Pomimo wielu zalet psychologii, zwłaszcza możliwości poznania własnej świadomości oraz podświadomości, często jest ona mylona z psychiatrią i duża część społeczeństwa boi się, że poprzez wizytę u psychologa, będzie postrzegana jako wariaci.

W wielu przypadkach pomoc psychologiczna jest bardzo ważna, zwłaszcza w bardzo stresujących sytuacjach takich jak zagrożenie życia czy utrata najbliższych. Jednak również głęboko zakorzenione problemy, niezwiązane z traumą mogą sprawiać ból i potrzebę pomocy. Ośrodek pomocy psychologicznej nie jest więzieniem. Znajdują się tam osoby chcące pomóc.

Sprawdź również

Dodaj komentarz