Astma w ciąży
Leczenie i profilaktyka

Astma w ciąży

Astma w ciążyAstma na ciążę miewa różnych wpływ. Dotyczy ona 4% ciężarnych kobiet. U jednych łagodzi objawy, u innych je wzmaga, w jeszcze innych przypadkach nie wykazuje żadnego wpływu. Duże znaczenie ma tutaj to jak wygląda przebieg astmy u danej kobiety poza ciążą. W sytuacjach ciężkiego przebiegu astmy w okresie ciąży objawy często się nasilają, a łagodniejszy przebieg astmy zazwyczaj cechuje się skłonnością do ustępowania. Dla ciężarnych kobiet cierpiących na astmę najtrudniejszy bywa okres między 24 a 36 tygodniem ciąży, ponieważ to właśnie wtedy najczęściej następuje zaostrzenie objawów schorzenia.

Pamiętaj że może wystąpić wstrząs – więcej o wstrząsach anafilaktycznych :

Ostatni miesiąc ciąży jest najłagodniejszym jeśli chodzi o pojawianie się objawów astmy. Bardzo rzadko, ale w niektórych przypadkach pojawiają się duszności w czasie porodu. Należy pamiętać, że astma nie będąca pod prawidłowa kontrolą lekarską, może mieć negatywny wpływ na płód, stanowiąc dla niego bezpośrednie zagrożenie. Dużą rolę odgrywa podwyższony w ciąży poziom progesteronu, który może doprowadzić do alkalozy oddechowej, a w konsekwencji do niedotlenienia płodu.

Dlatego kobieta w ciąży dotknięta astmą musi być pod stałą opieką lekarską i regularnie leczyć astmy. Nie można dopuścić nawet do lekkich napadów duszności, mogących uszkodzić płód. Staranne leczenie oraz zażywanie glikokortykosteroidów  inhalacyjnych może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju płodu oraz zdrowia matki. Nie należy się martwić szkodliwością wpływu leków na płód, ponieważ atak duszności może doprowadzić do tragiczniejszych skutków niż stosowanie środków farmakologicznych. Będąc pod odpowiednią opieką specjalisty, można wykonać odpowiednie badania, aby ustalić najbezpieczniejszą metodą leczenia astmy oskrzelowej u dzieci. Lekarz wskaże odpowiednie leki oraz szereg zaleceń, do których trzeba się stosować, by zapewnić płodowi bezpieczny rozwój. Bardzo ważną rolę mogą odegrać odpowiedni tryb życia oraz wszelkie działania profilaktyczne. Kobieta powinna prowadzić zdrowy tryb życia (z wykluczeniem wszelkich używek) oraz ograniczyć kontakt z alergenami, które mogłyby spowodować napad duszności.

Sprawdź również